Faia Brava

Duurzaam natuurbeheer

Ruimte creëren voor natuur

Natura Iberica helpt bij bij grondaankoop, zodat door de grootte van het gebied meer dieren er een plek kunnen vinden. Daarnaast ondersteunen we initiatieven met langdurig effect in het beheer van het gebied. Zoals: waterputten voor het vee, cocoons voor succesvolle herbebossing, veeroosters voor veilige toegankelijkheid, en opslag van bluswater in poelen. 

Waterputten met zonnepanelen

Voor grazende vuurbrigades

Wilde runderen en paarden helpen mee bosbranden te voorkomen. Naast brandgangen, opslag van bluswater in poelen, en preventief verwijderen van struiken onder kostbare bomen. Met hulp van zonnepanelen kunnen de pompen permanent water leveren. Er is grote behoefte aan nog twee waterputten met zonnepanelen. Natura Iberica helpt met de financiering.

Herbebossing

De komende jaren wil Faia Brava ATN 20 perceeltjes van 50×50 m bos aanplanten een mozaïek aan lokale boomsoorten. Grote uitdaging is de overleving in de eerste jaren. Met onze ‘cocoons’ zijn jonge boompjes de eerste 2 jaar zeker van water. De cocoons houden water vast en zijn biologisch afbreekbaar. En het landschap gaat van steppe naar ‘montado’ (mozaïek). Via Natura Iberica konden de cocoons aangeschaft worden bij Land Life Company, die zich ook inzet voor herbebossing. Natura Iberica maakte de aanleg van vier percelen mogelijk. Ook voor de komende jaren heeft deze actie prioriteit.

Veewagen

In 2021 sponsorde Natura Iberica de aanschaf van een veewagen.  Hiermee kunnen de runderen en paarden worden verplaatst  tussen de onderdelen van het reservaat, wanneer dat echt nodig is. Bijvoorbeeld bij  extreme droogte.

Natura Iberica maakte de aanschaf mogelijk. 

 

Veeroosters

Ook gaat ATNatureza dit voorjaar bij drie ingangen veeroosters aanleggen, waardoor minder dieren zullen ontsnappen. De huidige hekken blijven vaak open staan, bijvoorbeeld doordat recreanten of passanten ze niet goed dichtdoen. Natura Iberica maakt de aanschaf mogelijk.

Meer weten of ons helpen?

Bekijk hier de folder over doneren aan Natura Iberica of stel uw vraag via mail info@naturaiberica.nl.