Jaarbericht 21-22

In ons jaarbericht leest u over de activiteiten van Natura Iberica voor Faia Brava in Noordoost Portugal. Vanaf 2020 werd de invloed van klimaatverandering steeds duidelijker. Zo stierven in de zomer van 2022 vele bomen als gevolg van lang aanhoudende droogte. De focus werd verlegd van uitbreiding land naar behoud ervan, en het veiligstellen van de juiste milieuomstandigheden. Het beheer maakte een omslag door van puur beheer gericht op natuurlijke processen waarbij de natuur het werk doet, naar beheer waar de mens soms een handje helpt bij het scheppen van de juiste condities.

 

 

Klik op de afbeelding van het jaarbericht, dan opent de pdf.