Nieuwe tractor voor Faia Brava

In augustus 2023 is een speciale actie opgezet onder vrienden en bekenden van Natura Iberica: ‘My kingdom for a tractor’. En dat is gelukt!! De actie was vanwege de tractor van ATNatureza die niet meer te repareren was. Een onvoorziene situatie, waar de organisatie geen geld voor heeft, aangezien zij voor een groot deel afhankelijk is van projectfinanciering.

 

Achtergrond

Verwoestijning vindt overal plaats op het Iberisch schiereiland. In Noordoost Portugal veranderen duizenden hectaren in kaal steppelandschap. Zo ook in Faia Brava, waar vorig jaar met de extreem lange droogte vele kleine steen- en kurkeiken stierven.
Herbebossing is hard nodig: bomen helpen water in de bodem op te slaan en verdere erosie voorkomen.
Als er regen valt, moet het water zoveel mogelijk worden vastgehouden in waterpoelen en in de bodem, voor de lange droge zomers.

ATNatureza zet alles op alles om de biodiversiteit te bevorderen en de verwoestijning in Faia Brava het hoofd te bieden. In 2021/2022 zijn er extra waterpoelen aangelegd en bomen geplant. En bij al het werk is een tractor nodig: voor transport van water naar recent geplante boompjes, om gaten te boren voor nieuw aan te planten bomen, om brandgangen te maken en zeer brandbare struiken (de brem) in te tomen.

 

Een geslaagde actie

Dankzij de bijdragen van een brede groep sympathisanten en een enkele grotere donateur, is het bedrag van de som van 23.000, – in zijn geheel binnengekomen. Er is zelfs een klein overschot, dat wordt ingezet voor les in tractor rijden. De tractor is gekocht en wordt nu in gebruik genomen.

 

 

Wij zijn de gevers van de actie zeer dankbaar voor hun bijdrage aan het werk in Faia Brava!

Plaats een reactie