Omgaan met klimaatverandering in Faia Brava

De kracht van educatie en dialoog

Stichting Natura Iberica zet zich sinds 2015 in voor het natuurreservaat Faia Brava in Noordoost Portugal. Sinds 2022 staat ook het omgaan met klimaatverandering op de agenda. De laatste jaren ondervindt de natuur in Faia Brava steeds meer de gevolgen van weersextremen: lange perioden van droogte en hitte worden afgewisseld met extreme buien. Het gevolg is watergebrek in de zomer, afstervende bomen, onvoldoende water voor de daar levende diersoorten, en sterk verhoogde kans op natuurbranden.

 

Al reactie daarop is de beheerder ATNatureza gaan inzetten op een serie experimentele maatregelen: herbebossing, creëren van poelen, en het weerbaarder maken van bestaand bos. Maar alleen technische maatregelen nemen, dat vond ATNatureza onvoldoende. Klimaatverandering is en mondiaal probleem, en juist de eigen praktische ervaringen bood een goed mogelijkheid om ook een bijdrage te leveren aan bewustwording, en kennis.

Learning Lab

Daarom werd in 2022 het project Faia Brava Learning Lab gestart. Natura Iberica hielp mee de financiering rond te krijgen. Het Learning Lab is een fysieke plek waar scholieren, studenten, onderzoekers en andere betrokkenen elkaar kunnen ontmoeten en met elkaar in gesprek gaan over klimaatverandering en natuurbescherming. 

 

ATNatureza organiseert voor de lokale scholen een programma met lessen in de klas en veldlessen.

Het Learning Lab biedt een ontmoetingsruimte, en ruimtes om meerdaags te verblijven. In het Learning Lab is verder een kleine laboratorium faciliteit waar onderzoek gedaan kan worden.

Broedplaats

Het afgelopen jaar hebben diverse biologen, archeologen, kunstenaars, studenten en medewerkers elkaar ontmoet en ervaringen uitgewisseld. Ook werd afgelopen voorjaar een conferentie georganiseerd voor Portugese NGO’s om de samenwerking in acties op het gebied van klimaat te coördineren.

Klimaatdialoog

Natura Iberica legde vorige jaar contact met Resourcement BV voor een bijdrage aan de financiering. Resourcement richt zich onder meer op een diepgaande klimaatdialoog van vooral jonge mensen, waaruit inzichten en eigenaarschap gaat ontstaan om het klimaatvraagstuk aan te pakken. Het Learning Lab is nu een van de plaatsen waar de dialoog over omgaan met klimaatverandering hand in hand gaat met lessen uit de praktijk.

Natura Iberica wil op dit soort initiatieven blijven inzetten. We geloven in de combinatie van dialoog en praktische ervaringen. Daarvoor is Faia Brava een uitstekende leerplek. 

 

We danken Resourcement BV hartelijk voor de bijdrage aan dit project.

Plaats een reactie