Schenking voor Faia Brava bij afscheid Louise Vet

€ 3.915,- voor nieuwe aankoop natuur.

Directeur Louise Vet van het NIOO-KNAW nam na 20 jaar afscheid van haar baan en van ‘haar’ instituut. Tijd voor formeel pensioen, hoewel zij nog lang niet klaar is met actief zijn voor behoud van onze natuur.

Tekenend voor haar bevlogenheid is de keuze van haar afscheidscadeau. Ze heeft gevraagd om een bijdrage te geven voor Faia Brava, via Natura Iberica.

We hebben al een terrein op het oog die we voor een groot deel met deze opbrengst kunnen kopen. Het terrein grenst aan Faia Brava en kan dus makkelijk toegevoegd worden. De omheining wordt verplaatst zodat de runderen en paarden die ons helpen met het natuurbehoud (door brandbare grassen en struikjes kort te houden) hier dan ook gaan grazen.

De waarde van het nieuwe gebied:

  • Er loopt een beekje over het terrein. Water is schaars in het gebied en daarom is elke bron dus superbelangrijk, ook voor de aanwezige paarden en runderen.
  • Er is een kleine olijfgaard. Aan de randen van Faia Brava wordt op diverse kleine (oude) perceeltjes gecertificeerde biologische olijfolie geproduceerd. De opbrengst draagt bij aan de middelen die nodig zijn om het beheer te kunnen bekostigen. In Portugal is er nauwelijks subsidie voor natuur, dus het is belangrijk voor het behoud van Faia Brava om eigen inkomstenbronnen te hebben.
  • Tot slot is het gebied (mede door de aanwezigheid van de bron) geschikt voor herbebossing, een belangrijke pijler in het beleid voor Faia Brava. Bomen zijn nodig om verdere bodemerosie te voorkomen en zijn tevens onze (bescheiden) bijdrage aan vastlegging van CO2.

Ridder in de Orde van de Nederlandse Leeuw

Sinds donderdagmiddag 31 oktober 2019 mag ecoloog Louise Vet zich Ridder in de Orde van de Nederlandse Leeuw noemen. Zij ontving deze koninklijke onderscheiding uit handen van minister Carola Schouten. Dit gebeurde ter gelegenheid van haar afscheid als directeur van het Nederlands Instituut voor Ecologie (NIOO-KNAW), een nationaal en internationaal vermaard onderzoeksinstituut. Lees meer over het afscheid van Louise Vet op de website van NIOO-KNAW.

Plaats een reactie