Steun Natura Iberica

Voor kwetsbare natuur

Steun ons!

Wij kunnen ons werk in Portugal nog beter uitvoeren met uw hulp. Voor ons werk zijn we namelijk afhankelijk van giften.
Steun Natura Iberica met een donatie. Het geld wordt gebruikt voor grondaankoop en natuurbeheer. Het bestuur van Natura Iberica werkt op geheel vrijwillige basis.

Per 10 euro maakt u de aankoop van 100 m2 natuur mogelijk, of de aanplant van één boom, die in zijn leven 1 ton CO2 gaat vastleggen. Natura Iberica zorgt ervoor dat uw donatie voor het door u aangegeven doel wordt besteed. Natura Iberica heeft een ANBI status. Schenkt u voor een periode van vijf jaar, dan heeft u belastingvoordeel, lees meer.

Doe een donatie

Wil u een donatie doen? 

Ons rekeningnummer is NL19TRIO0198435118, ten name van “Stichting Natura Iberica”.

Dank u wel!

Geven met belastingvoordeel

Periodiek schenken met een schenkingsovereenkomst kan voor u en voor Stichting Natura Iberica extra aantrekkelijk zijn. Er geldt dan geen drempel van 1% van uw inkomen voor uw schenking. Dus méér hulp, zonder dat het iets extra’s kost. Uw schenking is namelijk aftrekbaar van uw belastbaar inkomen, omdat Stichting Natura Iberica de ANBI status heeft (RSIN nummer: 855121117).

Periodiek schenken heeft de volgende voordelen:

 • Het gehele bedrag van uw schenking mag u aftrekken van uw belastbaar inkomen.
 • De fiscus betaalt een aanzienlijk deel van uw schenking.
 • Natura Iberica is voor minimaal 5 jaar verzekerd van uw steun.
 • Uw hele gift komt ten goede aan Natura Iberica omdat goede doelen met een ANBI-status geen schenkbelasting hoeven te betalen.
 • U krijgt hierbij gratis het lidmaatschap van ATN (à € 25,00)

De volgende voorwaarden gelden

 • U schenkt minimaal 5 jaar elk jaar een vast bedrag.
 • Er geldt een minimumbedrag van € 50,00 per jaar.
 • De overeenkomst vervalt automatisch bij overlijden.
 • Het afsluiten van de overeenkomst is kosteloos.

Belastingvrij schenken kunt u als volgt regelen

 1. Open dit digitale formulier.
 2. Klik op ‘download’.
 3. Vul het formulier in en sla het op.
  (Er staat een toelichting in het formulier zelf.)
 4. Print het formulier, onderteken het en stuur het per post naar:

  Stichting Natura Iberica
  T.a.v. de penningmeester
  Huszárlaan 52
  6708 MS Wageningen

Uw formulier vullen wij aan met een transactienummer. Dit sturen wij ondertekend aan u terug, samen met een betalingsvolmacht.

Let op: bewaar de overeenkomst. Die heeft u nodig voor uw belastingaangifte.

Wij danken u bij voorbaat hartelijk voor uw steun!