Faia Brava

Resultaten, uitdagingen en kansen

Faia Brava groeit

En we gaan verder

Wat heeft Natura Iberica al bereikt?

 1. De aankoop van drie percelen van 22, 29 en 36 ha werd geheel of gedeeltelijk gefinancierd met giften en de opbrengst van olijfolieverkoop. De bijdrage van Natura Iberica was hefboom voor grotere investeringen. Faia Brava ATN kon zodoende 300 ha in de buurt van Cidadelhe omrasteren en als Rewilding gebied gaan beheren.
 2. Meerdere vrienden sponsorden een aankoop van 1-3 ha om gaten in het gebied te dichten. Ter gelegenheid van een bijzondere gebeurtenis, zoals een verjaardag, een huwelijk of een afscheid van werk. Geweldig!
 3. We haalden een project binnen voor innovatieve herbebossing bij het Prins Bernhard Cultuurfonds. Vier percelen van 50×50 meter werden aangeplant met watervasthoudende technieken. Inmiddels is het een voorbeeld dat ook de Portugese televisie haalde!
 4. Natura Iberica stond de Faia Brava ATN bij met strategisch advies en ondersteuning van de organisatie. De ruime ervaring in Nederland met natuurbeheer kwam zo beschikbaar voor de nog jonge organisatie.

Uitdagingen

 • Klimaatverandering veroorzaakt langere perioden van droogte, met gevolgen voor dieren en planten.
 • Risico’s van natuurbranden nemen toe: naast surveillance zijn extra maatregelen noodzakelijk zoals brandgangen, opslag van bluswater in poelen, en preventief verwijderen van struiken onder kostbare bomen.
 • Herbebossing is urgent, nu klimaatverandering voortschrijdt. Eenmaal bebost houdt het gebied water vast en worden temperatuurschommelingen gedempt.
 • De kosten van beheer nemen ook toe: door droogte, meer bezoekers, en de groei van het reservaat. De wild levende runderen en paarden hebben urgent extra waterputten nodig en graasweides voor de lange zomer. Ook de omheining moet verstevigd worden, om uitbreken tegen te gaan.

Kansen

 • Door het vergroten van Faia Brava kunnen de Iberische wolf en de Iberische lynx terugekeren! We streven naar 2000 ha en canyons over 15 km lengte binnen 5 jaar. 
 • Door de redelijke grondprijzen en de vergrijzende bevolking is het goed mogelijk nieuwe grondaankopen te doen. Iedere euro staat voor 7 à 10 m2 natuur. Vergeleken met wat je in Nederland kunt, creëer je met hetzelfde geld 50x zoveel natuur: echt waar – voor je geld!
 • Daarnaast zetten we meer in op inrichting en beheer: brandpreventie, herbebossing, water voor de kuddes en het gastvrij kunnen ontvangen van bezoekers.
 • We ondersteunen initiatieven met langdurig
  effect zoals: waterputten voor het vee, cocoons voor succesvolle herbebossing, veeroosters voor veilige toegankelijkheid, en opslag van bluswater
  in poelen.
Folder over doneren aan Natura Iberica