Veiling Globe Guards draagt bij aan Portugese natuur

Op de jaarlijkse Globe Guards veiling (Dag van de Natuur) heeft Stichting Natura Iberica 10.000 euro opgehaald voor natuurbeheer en -ontwikkeling in het Portugese natuurgebied Faia Brava. 

Stichting Natura Iberica is een actief partner van Globe Guards, een non-profit federatie van 22 Nederlandse organisaties die zich inzetten voor natuurbescherming over de hele wereld. Jaarlijks organiseert Globe Guards in samenwerking met Burgers Zoo een veilingdiner, waar bijzondere natuurbelevenissen en kunstwerken worden geveild. De opbrengst – dit jaar 160.000 euro in totaal – komt ten goede aan het natuurbeschermingswerk van de deelnemende organisaties.

Nestplatforms

Stichting Natura Iberica deed veilingitems voor twee doelen in Faia Brava. Om de zeldzame monniksgier te verleiden om in Faia Brava te broeden zijn nestplatforms nodig. Momenteel broeden de vale gier en aasgier er al. De monniksgier is bezig aan een comeback vanuit Spanje. Het natuurreservaat Faia Brava en de omliggende gebieden in de Côa vallei vormen een zeer geschikt gebied voor de monniksgier vanwege de canyons en de rust. Alleen ontbreken er in het gebied oude en grote bomen waarop de monniksgier zijn nest kan bouwen. 

De beheerorganisatie Faia Brava ATN wil daarom met hulp van Natura Iberica professionele nest-platforms bouwen in en rond Faia Brava. 14 gulle gasten op het veilingdiner boden 500 euro voor een nestplatform en daarmee gaan 14 nestplatforms gebouwd worden. In ruil voor de donatie neemt boswachter Rein Zwaan van Staatsbosbeheer Utrecht de bieders in juni mee voor een bijzondere avondexcursie: de deelnemers gaan op zoek naar de bijzondere nachtzwaluw en andere dieren die actief worden in de schemer.

Hakselaar

De veiling van het tweede veilingitem – een luxe tweedaags verblijf in het natuurgebied Faia Brava, met bijzondere belevenissen – draagt bij aan het tegengaan van de negatieve effecten van de klimaatverandering, de belangrijkste bedreiging van de natuur in Portugal. Met de 3000 euro die het item opbracht gaat de beheerorganisatie Faia Brava ATN een hakselaar aanschaffen. Hiermee kan de brem die hier woekert en die het risico op brand vergroot gehakseld worden en in de grond verwerkt. Daardoor wordt de bodem rijker, houdt het meer water vast en krijgt bosherstel meer kans. En een goed ontwikkeld bos zorgt voor schaduw en brengt organische stof in de bodem waardoor er ook meer water kan worden vastgehouden. Zo draagt de hakselaar bij aan het weerbaarder maken van het gebied tegen klimaatverandering.

Stichting Natura Iberica en de beheerorganisatie Faia Brava ATN bedankt alle gulle gevers die via de Globe Guards-veiling bijdroegen aan de biodiversiteit in Faia Brava.